امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخچه گروه فارماسیوتیکس

گروه فارماسیوتیکس (با نام قبلی گروه داروسازی) از اولین گروههای دانشکده داروسازی است که همزمان با تاسیس دانشکده داروسازی مشهد (دانشکده علوم دارويي و تغذيه) در سال 1350 در محل خیابان اسرار تاسیس گردید. دروس فارماسیوتیکس (مقدمات داروسازی، اشکال دارویی و داروسازی صنعتی) ابتدا با همکاری اساتیدی از دانشگاه تهران ازجمله دکتر علی وزیری و دکتر مرتضی رفیعی تهرانی ارائه می شد، سپس با ورود آقای دکتر جواد میردامادی، آقای دکتر حسین عرفایی، آقای دکتر نعمان خلیلی و خانم دکتر ثریا سلامی به دانشکده، دروس فوق توسط این اساتید تدریس می گردید. نخستین آزمایشگاههای گروه شامل آزمایشگاه اشکال دارویی (توسط آقای دکتر جواد میردامادی) و آزمایشگاه داروسازی صنعتی (توسط آقای دکتر عبدالحسین مقبل، استاد پیشکسوت دانشکده داروسازی اهواز) در محل خیابان گلستان راه اندازی گردیدند. از سال 1361 نام دانشکده به دانشکده داروسازي تغییر یافت و مکان آن به محل پرديس دانشگاه مشهد انتقال يافت. در حال حاضر پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده در محل پردیس دانشگاه از سال 1395 مکان جدید گروه فارماسیوتیکس در طبقه سوم بلوک C  این ساختمان مورد بهره برداری قرار گرفته است.