گروه فارماسیوتیکس (با نام قبلی گروه داروسازی) از اولین گروههای دانشکده داروسازی است که همزمان با تاسیس دانشکده داروسازی مشهد (دانشکده علوم دارويي و تغذيه) در سال 1350 در محل خیابان اسرار تاسیس گردید. دروس فارماسیوتیکس (مقدمات داروسازی، اشکال دارویی و داروسازی صنعتی) ابتدا با همکاری اساتیدی از دانشگاه تهران ازجمله دکتر علی وزیری و دکتر مرتضی رفیعی تهرانی ارائه می شد، سپس با ورود آقای دکتر جواد میردامادی، آقای دکتر حسین عرفایی، آقای دکتر نعمان خلیلی و خانم دکتر ثریا سلامی به دانشکده، دروس فوق توسط این اساتید تدریس می گردید. نخستین آزمایشگاههای گروه شامل آزمایشگاه اشکال دارویی (توسط آقای دکتر جواد میردامادی) و آزمایشگاه داروسازی صنعتی (توسط آقای دکتر عبدالحسین مقبل، استاد پیشکسوت دانشکده داروسازی اهواز) در محل خیابان گلستان راه اندازی گردیدند. از سال 1361 نام دانشکده به دانشکده داروسازي تغییر یافت و مکان آن به محل پرديس دانشگاه مشهد انتقال يافت. در حال حاضر پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده در محل پردیس دانشگاه از سال 1395 مکان جدید گروه فارماسیوتیکس در طبقه سوم بلوک C  این ساختمان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

1- تربيت داروساز عمومي و متخصصين  صنعتي با ارائه دروس نظری و عملی به دانشجویان عمومي و تخصصي داروسازی بر اساس طرح دوره و طرح درس تدوین شده.

2- انجام پژوهش در زمينه هاي صنعتي و نانوتكنولوژي دارويي در جهت رفع نیازهای جامعه.

3- تحقیق در راستای توسعه فناوری های نوین

4- ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت

خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی

نمابر : 3882325 05

تلفن  : 31801100 051
 
کد پستی :17871  91886
 
شماره تماس داخلی مدیرگروه : 324