درباره گروه فارماسیوتیکس

 

  رشته تخصصي فارماسيوتيكس از جمله شاخه هاي تخصصي قديمي و مطرح در رشته داروسازي مي باشد كه در طي چند دهه اخير پيشرفتهاي چشمگيري را درخود ديده است. موضوع علم فارماسیوتیکس، فرمولاسیون و طراحی اشکال داروئی (dosage forms) و سیستمهای دارورسانی می باشد. طراحي و استفاده از انواع سيستم هاي دارورساني نوين، بويژه حاملهاي ذره اي و بكارگيري علم نانو و بيوتكنولوژي در سالهاي اخير تحول چشمگيري را در اين رشته بوجود آورده اند. از طرف ديگر طراحي و بكارگيري انواع سيستم هاي دارورساني هوشمند و هدفمند امكان دارورساني را در سطح سلولي و حتي درون سلولي فراهم نموده است.دكتري تخصصي (Ph.D ) رشته فارماسيوتيكس ( PhD degree in Pharmaceutics ) يكي از شاخه هاي تخصصي رشته داروسازي مي باشد و بالاترين مقطع تحصيلي دانشگاهي در اين رشته است كه به اعطاي مدرك مي انجامند. رشته فارماسيوتيكس دربرگيرنده مباحث مختلف آموزشي و پژوهشي مرتبط با فرمولاسيون انواع فرآورده هاي دارويي، كنترل هاي مختلف فيزيكوشيميايي و ميكروبي داروها و فرآورده هاي دارويي، و همچنين آناليز و بررسي هاي فارماكوكينتيكي داروها مي باشد.دانش آموختگان دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) رشته فارماسيوتيكس مي توانند در امر تدريس، پژوهش و مديريت در دانشكده هاي داروسازي سراسر كشور، مراكز تحقيقاتي و ستادي ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) مرتبط با رشته و همچنين صنايع داروسازي كشور بعنوان افرادي متخصص و مجرب ايفاي نقش نمايند.